Sprzedaż doradcza

film

Sprzedaż doradcza ...

... produktów finansowych to model dystrybucji, który w porównaniu z modelem klasycznym, niesie dodatkowe propozycje wartości zarówno dla klientów jak i przedstawicieli sprzedaży

Dla klientów jest nią pozyskana wiedza i świadomość finansowa. To podstawa do podejmowania racjonalnych decyzji, które przy planowaniu emerytalnym czy ochrony ubezpieczeniowej są kluczowe dla stabilności finansowej rodziny.

Dla przedstawicieli sprzedaży to wzbogacony warsztat pracy, możliwość wprowadzania elementów doradztwa finansowego dostosowanych do specyfiki danego kontaktu handlowego i oczekiwań klienta. To źródło uniwersalnych kompetencji w dziedzinie finansów osobistych, które podnoszą rangę zawodu i zwiększają szansę powodzenia biznesowego.


 


Wdrożenie sprzedaży doradczej ...

... jest implementacją zbioru standardów, procedur i narzędzi elektronicznych, stanowiących razem spójną, dopracowaną całość. Zapraszamy do projektu, który zmieni oblicze Waszej organizacji ...

wdrożenie sprzedaży doradczej

Zakres specjalizacji

Krok 1 to strategiczna decyzja gdzie postawić granice specjalizacji. Inwestycje czy ochrona, a może jedno i drugie; jeśli ochrona to jakie ryzyka etc. Analiza oferty, struktury sprzedażowej, dorobku szkoleniowego, bieżących standardów ...

ramka

 

Metodyka i proces

Krok 2 to wsad merytoryczny specjalizacji czyli reguły gromadzenia i interpretacji informacji finansowej; jak definiujemy cel emerytalny, czy i jak badamy stopień jego zrealizowania przez posiadane uprawnienia czy składniki majątku, jak budujemy ofertę - dobieramy składkę czy sumę ubezpieczenia, jak uzasadniamy adekwatność ... To również etap projektowania procesu obsługi klienta, schematu spotkania handlowego, słownictwo, argumenty, studium przypadków ...

puzzle

Aplikacje elektroniczne, integracja

Krok 3 czyli narzędzia wsparcia sprzedaży  precyzyjnie dostosowane do przyjętej metodyki oraz procesu obsługi klienta. Kalkulatory diagnostyczne, programy ofertowe, wnioski elektroniczne etc. Na tym etapie rozstrzygamy jak gromadzimy, przetwarzamy, archiwizujemy i zabezpieczamy dane oraz jak integrujemy nowe narzędzia z istniejącą infrastrukturą informatyczną.

kalkulator

Wdrożenie, monitoring

Krok 4 czyli szkolenia, warsztaty i udowodnienie przedstawicielom sprzedaży jakości pracy na nowych standardach. Ten etap w zasadzie się nie kończy - to ustawiczny monitoring i rozwój wszystkich elementów sprzedaży doradczej: metodyki, procesów, narzędzi, programów szkolenia, oferty produktowej ... . To pomysł na zarządzanie sprzedażą zapewniający dzisiaj trwałą przewagę konkurencyjną.

lupa


rakieta

 


Potencjał sprzedaży doradczej

Sprzedaż doradcza jako źródło nowych wartości i profesjonalizacji obrotu jest najlepszą receptą na dzisiejsze problemy pośrednictwa finansowego. Wypełnia również niszę na polskim rynku usług finansowych co w efekcie czyni z niej obiecujący pomysł na rozwój biznesu.

dolary

Doradca finansowy

Z perspektywy pojedynczego doradcy źródłem korzyści biznesowych jest nowa wartość świadczonej usługi:

  • Komfort i partnerstwo w relacji biznesowej z klientem, w której celem nie jest już wyłącznie zamknięcie sprzedaży ale również postawienie cennej diagnozy ...
  • Poprawa wyników sprzedaży - wyższa aktywność, lepsze parametry kontraktów, lepsze polecenia, powrót do portfela ...
  • Rozwój uniwersalnych kompetencji z zakresu doradztwa finansowego, nowe możliwości wyboru i pogłębiania wąskiej specjalizacji np.: planowanie emerytalne, sukcesja majątku ...

 

wzrost

Pośrednik instytucjonalny

Dla pośrednika instytucjonalnego, źródłem korzyści jest lepsza organizacja zaplecza sprzedażowego:

  • Lepszy wynik finansowy jako efekt poprawiającej się efektywności doradców, skuteczniejszej rekrutacji i wdrożenia do pracy ...
  • Bezpieczeństwo prawne wynikające z rzeczywistego dostosowania standardów sprzedaży do norm transparentności i adekwatności ofert finansowych ...
  • Przewaga konkurencyjna - nowe unikalne standardy obsługi, nowe źródło danych dotyczących potrzeb i możliwości klientów, nowe inspiracje dla rozwoju oferty produktowej ...

 

Skontaktuj się z nami: