Profil finansowy

Narzędzia wsparcia sprzedaży


Sprzedaż doradcza wymaga narzędzi. Im bardziej zaawansowana metodyka analizy, im bardziej złożone produkty finansowe, tym większe uzasadnienie dla odpowiednio zaprojektowanych narzędzi wsparcia sprzedaży. Dzisiaj nie możemy zakładać, że klienci poświęcą nam 1,5 godziny nawet na ciekawą analizę finansów osobistych. Mamy na to kilkanaście minut, zatem kluczowym wyzwaniem stojącym przed projektantami sprzedaży doradczej jest pogodzenie jej wartości poznawczej z możliwością zastosowania w realiach dzisiejszego kontaktu handlowego.

Profil finansowy został opracowany jako aplikacja internetowa wspierająca dokumentację zapotrzebowania klienta na fundusz celowy lub na ochronę ubezpieczeniową.  W oparciu o opracowaną przez nas metodykę analityczną, uwzględnione zostały wytyczne dotyczące zasad badania adekwatności produktów finansowych.
W związku z tym Profil Finansowy może być wykorzystywany jako narzędzie wspierające przygotowanie i uzasadnienie oferty na zakup produktu o charakterystyce inwestycyjnej, ochronnej lub mieszanej.

 

atom

Finanse domowe

Najwartościowsze uzasadnienia dla systematycznego oszczędzania czy ubezpieczenia na życie można odnaleźć w odpowiednim zestawieniu podstawowych parametrów finansowych gospodarstwa domowego. Wgląd w strukturę i wartość zadłużenia, majątku, dochodów i wydatków - dzisiaj i na osi czasu, oto podstawowe zaplecze diagnostyczne.

Opisaliśmy kilkanaście najpowszechniejszych sterowników finansów domowych  jak kredyt, nieruchomość i koszty jej utrzymania, wydatki rodzinne, dochody z pracy, produkty finansowe etc… Dzięki inteligentnym formularzom w kilka minut zbudujesz czytelny symulator finansów osobistych swojego klienta.

1

kliknij na obrazek i zobacz galerię

Ubezpieczenia społeczne

W Polsce istotnym źródłem dochodowym gospodarstw domowych są różne systemy zaopatrzeniowe. My odtworzyliśmy zasady budowania się uprawnień w powszechnym systemie emerytalno - rentowym administrowanym przez ZUS.

Do wykonania są dwa kroki - pierwszy to odpowiednie zaklasyfikowanie klienta w systemie - początek okresu ubezpieczenia, członkostwo w II filarze, wskazanie konkretnego OFE. Drugi to zbudowanie możliwie przybliżonej symulacji przebiegu okresów ubezpieczenia. Korzystając z licznych udogodnień, sprawnie odtworzysz z klientem jego historię i zaprognozujesz jego przyszłość ubezpieczeniową.

Natychmiast otrzymacie informację zwrotną w postaci szacowanej wysokości emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej. To potężne wsparcie przy dokumentacji potrzeb inwestycyjnych i ochronnych.

1

234567

kliknij na obrazek i zobacz galerię

 

Cele finansowe i Plan inwestycyjny

Celem finansowym w naszej nomenklaturze jest potrzeba sfinansowania umiejscowionego w przyszłości zbioru jednorazowych lub okresowych płatności. Zakup mieszkania dla dziecka, czy Plan emerytalny to przykłady celów finansowych, których zdefiniowanie jest punktem wyjścia do badania potrzeb inwestycyjnych klienta.

Temat kontynuujemy w sekcji Plan inwestycyjny. Ta część aplikacji została zaprojektowana do szybkiego kojarzenia ze sobą celów ze źródłami finansowania. Wspólnie z klientem planujecie, którymi składnikami majątku sfinansować konkretne cele - dwa kliknięcia wystarczą by zbadać, w jakim stopniu IKE klienta zrealizuje jego Plan emerytalny. Cała chronologia finansowa i logika obliczeniowa dokonuje się w tle pozwalając na sprawne testowanie kolejnych wariantów i scenariuszy.

1

2345

kliknij na obrazek i zobacz galerię

 

Plan ochronny

Zgodnie z opracowaną przez nas metodyką, optymalną sumą ubezpieczenia na życie jest oszacowana na dzień dzisiejszy kwota niesfinansowanych przyszłych zobowiązań. Ta część aplikacji została zaprojektowana w taki sposób by zmaksymalizować efekt edukacyjny i zapewnić odpowiednie zaplecze do aktywnego uczestnictwa klienta w analizie.

To klient podejmuje decyzję co do okresu, jaki chce objąć ochroną by następnie kolejnymi kliknięciami włączać te elementy strony wydatkowej budżetu domowego, które przyjmuje jako swoje zobowiązanie. Podobnie, po stronie dochodowej - uruchamia wypłatę świadczeń z posiadanych polis, dokonuje sprzedaży wybranych składników majątku, uruchomia strumień dochodów z tytułu dziedziczonych kapitałów emerytalnych czy renty rodzinnej. Po każdym klinięciu następuje natychmiastowe przeliczenie analizy dzięki czemu klient widzi konsekwencje każdej podjętej decyzji i staje się autorem ostatecznej rekomendacji.

1

234

kliknij na obrazek i zobacz galerię

 

Pozostałe funkcjonalności

Raport

Po analizie powinien pozostać ślad. W sekcji raportowej stworzyliśmy możliwość opracowania raportu. Dokument w formacie PDF można dostosować do swoich potrzeb, generując tylko te rozdziały, które w danej sytuacji mają sens. W każdej sekcji raportu można dodać osobisty komentarz, uwzględniając w nim wszelkie pozostałe i nie mniej ważne aspekty danej relacji biznesowej

Reset, zapis do bazy, mechanizmy aktualizacji

Profil Finansowy to rozbudowany kalkulator i jak każda maszyna licząca, może być zresetowany i uruchomiony ponownie. Istnieje również możliwość zapisania analizy i odtwarzanie jej w dowolnym innym czasie. Zastosowano w aplikacji mechanizmy aktualizacji danych, które dają pewność, że odtwarzane analizy uwzględniają upływ czasu i zmienność dużego zbioru parametrów obliczeniowych. To mocne wsparcie w procesie obsługi wieloletnich planów finansowych.

Baza profili

Dla tych użytkowników, którzy na Profilu finansowym chcieliby zbudować model obsługi swoich klientów, stworzyliśmy funkcjonalność bazy profili. Dzięki niej, dla każdego klienta można stworzyć odrębną, aktualizującą się analizę, co dodatkowo usprawni proces obsługi portfela klientów.

 

Video

A tutaj Profil Finansowy krok po kroku, od wprowadzenia poprzez metodykę po szczegółowe funkcjonalności aplikacji.

 

1

2345678

kliknij na obrazek i zobacz galerię

 

Skontaktuj się z nami: