• Baner 2

  logo white

  WARSZTAT DORADCY FINANSOWEGO

  NARZĘDZIA WSPARCIA SPRZEDAŻY
  PRODUKTÓW FINANSOWYCH

  .

 • Baner 4

  logo white

  WARSZTAT DORADCY FINANSOWEGO

  NARZĘDZIA WSPARCIA SPRZEDAŻY
  PRODUKTÓW FINANSOWYCH

  .

 • Baner 3

  logo white

  WARSZTAT DORADCY FINANSOWEGO

  NARZĘDZIA WSPARCIA SPRZEDAŻY
  PRODUKTÓW FINANSOWYCH

  .

Kim jesteśmy?

Discoveria to projekt ludzi od lat związanych z  pośrednictwem finansowym. Dostarczamy specjalistyczne rozwiązania informatyczne, szkoleniowe i organizacyjne dla struktur sprzedażowych i osób indywidualnych świadczących usługi pośrednictwa finansowego, chcących rozwijać standardy tzw. sprzedaży doradczej.

Zapraszamy do współpracy również ośrodki szkoleniowe, które adresują swoje usługi na rynek pośrednictwa finansowego, i które dostrzegają wartość rozszerzenia swojej oferty o metodykę i narzędzia profesjonalnego planowania finansowego.

discoveria


propozycja

Nowe propozycje wartości

Dziś pośrednictwo finansowe potrzebuje nowych wartości, które mogłoby zaoferować swoim klientom. Czas, w którym wartością był sam produkt, w dobie internetu, platform inwestycyjnych, grup otwartych etc ... bezpowrotnie minął.

Rozwój sprzedaży ukryty jest, naszym zdaniem, nie w metodach opakowania jednostek funduszy inwestycyjnych czy sum ubezpieczenia ale w sposobie udokumentowania sensu ich zakupu. Diagnostyka emerytalna czy ubezpieczeniowa, może stanowić nie tylko niezwykle wartościową ekspertyzę finansową ale również możliwy do wdrożenia standard sprzedażowy. 


Adekwatność produktu finansowego

Z początkiem kwietnia 2016 roku weszły w życie przepisy nakładające obowiązek badania i dokumentowania adekwatności ofert ubezpieczeniowych do potrzeb i możliwości klienta. Regulator nakreślił ogólne ramy tego procesu, słusznie zostawiając zakładom ubezpieczeń zadanie wdrożenia szczegółowych procedur definiowania potrzeb i doboru adekwatnych rozwiązań produktowych.

Badanie potrzeb, możliwości, dobór i uzasadnienie adekwatności oferty to naturalna domena sprzedaży doradczej.  Oferujemy pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu zarówno specjalistycznych procedur jak i odpowiednich, elektronicznych narzędzi wsparcia sprzedaży.

adekwatnosc

Skontaktuj się z nami: